یزد ، صفائیه ، بلوار شهیدان اشرف ، نبش خیابان شاهد               03538277008 - 09124184500               سامانه پیامکی   100000000004 (ده تا صفر)